Wybierz miasto i sprawdź dostępność naszych usług: Białystok | Bielsko Biała | Bydgoszcz | Chełm | Częstochowa | Elbląg | Gdańsk | Gdynia | Gliwice | Gorlice | Gorzów Wlkp. | Jasło | Kalisz | Katowice | Kielce | Konin | Koszalin | Kraków | Kołobrzeg | Krosno | Krynica | Legnica | Leszno | Lublin | Łomża | Łódź | Mikołajki | Międzyzdroje | Nowy Sącz | Olsztyn | Opole | Ostrołęka | Piła | Poznań | Przemyśl | Radom | Rzeszów | Siedlce | Sieradz | Skierniewice | Sopot | Suwałki | Szczecin | Szczyrk | Świnoujście | Tarnów | Tarnobrzeg | Tychy | Toruń | Warszawa | Wisła | Włocławek | Wrocław | Zabrze | Zakopane | Zamość | Zielona Góra | Żyrardów
Szkolenia dla firm
Szkolenia dedykowane
Szkolenia profilowane
Język biznesu
Szkolenia ogólne
Organizacja szkolenia
Usługi dodatkowe
Business English
Lektoraty w firmie
Egzaminy Cambridge
Rozmowy kwalifikacyjne
Dostępne języki
Formularze
Załoga
Nasi lektorzy
Katalog szkoleń
Native speakerzy
Kontakt
  Oferta lektoratów i konwersatorium dla firm i instytucji.    
 
 
 

Lektoraty - w przeciwieństwie do standardowych kursów i szkoleń języków obcych w firmach są o wiele efektywniejszym środkiem nauczania języków obcych w firmach i instytucjach. Główną przewagą lektoratów nad tradycyjnymi kursami w firmach jest ich akademicki charakter. Lektoraty w naszej firmie nie odbiegają standardami od tych proponowanych przez Uczelnie Wyższe. Wszyscy słuchacze zobligowani są w ten sam sposób, co studenci na uczelniach wyższych do zaliczania zdobytej wiedzy poprzez regularne kolokwium, zaliczenie semestru i końcowy egzamin praktyczny. Dodatkowym atutem Lektoratów jest obowiązkowa obecność na zajęciach - każdy słuchacz zobligowany jest do uczestnictwa na zajęciach pod rygorem nie zaliczenia semestru lub roku, co może pociągnąć konsekwencje ustalone przez pracodawcę. Wiele firm i instytucji w Polsce zatrudnia szkoły językowe do nauczania języka obcego w siedzibie firmy. Niestety większość takich zajęć ma charakter rozrywkowy, co niestety bardzo często obniża efektywność takich zajęć a także poczucie obowiązku nauki i frekwencji na zajęciach. My proponujemy Państwu intensywne zajęcia językowe wraz z obligatoryjnymi zaliczeniami, obecnością na zajęciach i kolokwium.

 
 
 
 

  Lektoraty językowe dostępne są na sześciu poziomach zaawansowania. 

A1 -

poziom początkujący, od zera

A2 -

poziom podstawowy ("fałszywi debiutanci")

B1 -

poziom średnio zaawansowany (tzw. "poziom drugi" według dotychczas obowiązujących programów nauczania )

B2 -

poziom ponad średnio zaawansowany (tzw. "poziom trzeci" według dotychczas obowiązujących programów nauczania)

C1 -

poziom zaawansowany

C2 -

poziom bardzo zaawansowany

Oferta lektoratów
 
 Zintegrowane Sprawności Językowe - Integrated Skills (Pisanie, Czytanie, Mówienie, Słuchanie, Gramatyka Praktyczna, Fonetyka z Fonologią).

 Głównym celem kursu jest doskonalenie umiejętności w zakresie ogólnym, a szczególnie w kontekście prezentacji i  komunikacji ustnej. W zależnie od wyboru poziomu zaawansowania, słuchacze rozwijać będą język na poziomie początkującym, średnio - zaawansowanym lub zaawansowanym. Jest to kurs ogólnego języka angielskiego używanego w mowie i piśmie. 

General English z modułem dostosowanym do profilu Państwa firmy. 
 
Kurs języka angielskiego dostosowany ściśle do profilu Państwa firmy - ćwiczenie słownictwa związanego z działalnością Państwa firmy, rozmowy telefoniczne, pisanie listów handlowych, odpowiadania na zapytania, korespondencja handlowa, prezentacja firmy, usług i produktów. Dodatkowo ćwiczenie gramatyki, mówienia i czytania. Idealny kurs dla każdej firmy specjalistycznej, która chciałaby podnieść kwalifikacje swoich pracowników. 

Praktyczna Nauka Języka Angielskiego - Mówienie i sztuka konwersacji 
 
Lektorat ten ma na celu nabieranie biegłości w posługiwaniu się mówionym angielskim i rozumieniu ze słuchu. Zakres tematyki na zajęciach z konwersacji jest z góry określony przez studentów lub też jest on losowo wybrany przez lektora. Podstawą do dyskusji są materiały autentyczne (z prasy, radia i telewizji) lub aktualne wydarzenia, zwykle kontrowersyjne by zmusić studentów do wyrażania własnych opinii. Nasze zajęcia z konwersacji prowadzone są w różnej formie i forma tych zajęć jest zmieniana z zajęć na zajęcia by nie zanudzać studentów. Studenci są zobligowani do przygotowywania rożnych opracowań w domu, co pozwala im na dodatkowe pogłębianie wiedzy o języku. Główne zagadnienia to przede wszystkim problemy społeczne, podróżowanie, nauka i badania naukowe, świat muzyki i filmu, literatura i pisarze brytyjscy i amerykańscy, znane miasta, fakty i opinie o Anglii i Ameryce, ludzka natura, czas wolny, wakacje, zdrowie, zakupy, ochrona środowiska, mass media, polityka, uczucia, ale także wszelkie inne tematy z życia wzięte, które mogą być realizowane na prośbę studentów. Podczas tych lektoratów słuchacze dodatkowo będą uczeni sztuki bezbłędnej wypowiedzi na każdy temat. 

Praktyczna Nauka Języka Angielskiego - Fonetyka z Fonologią 
 
Nadrzędnym celem zajęć jest opanowanie przez studentów wymowy angielskiej na takim poziomie, który przypominał będzie wymowę "native speaker'a". Kurs skupia się głównie na praktycznym ćwiczeniu wymowy, nauki transkrypcji fonetycznej, własne nagrania wymowy na taśmie, ćwiczenia produkcji poszczególnych dźwięków oraz akcentu. Idealny kurs dla tych, którzy już znają język angielski i chcieliby "podszlifować" wymowę.  

 Gramatyka praktyczna 
 
Kurs gramatyki praktycznej ma na celu zaznajomienie słuchaczy ze wszystkimi gramatycznymi strukturami języka angielskiego, a przede wszystkim ze strukturami sprawiającymi studentom największe trudności. Podczas kursu przećwiczone zostaną wszystkie struktury gramatyczne oraz czasy gramatyczne w języku angielskim. Głównym celem kursu jest wyćwiczenie u studentów umiejętności bezbłędnego używania czasów i struktur gramatycznych w mowie i piśmie. 

Konwersatorium polityczne 
 
Konwersatorium polityczne to zajęcia językowe oparte na komentowaniu aktualnej sytuacji politycznej, posunięć rządu a także intensywne ćwiczenie słownictwa związanego w szeroko pojętą polityką. Analiza wypowiedzi polityków w języku angielskim, poznawanie etyki poselskiej, elementów dyplomacji. Idealny kurs dla parlamentarzystów oraz osób zawodowo związanych z polityką lub administracją. 

Administracja Unii Europejskiej 
 
Intensywny kurs języka angielskiego połączony z konwersatorium dotyczącego Historii Integracji Europejskiej, polityki regionalnej i zagranicznej, procedur administracyjnych a także analiza wybranych dyrektyw Komisji Europejskiej. Lektorat przeznaczony głownie dla instytucji państwowych pragnących udoskonalić znajomość języka angielskiego swoich pracowników w zakresie wiedzy o Unii Europejskiej. Dodatkowo lektorat przewiduje intensywne ćwiczenie korespondencji, wniosków o dotacje unijne, zapytań, odpowiedzi a także trenowanie profesjonalnych rozmów telefonicznych w języku angielskim. 

Business English - język biznesu dla początkujących 
 
Lektorat Business English dla początkujących zawiera podstawowe zajęcia z pisania listów handlowych, skarg, zażaleń, zapytań, ofert i odpowiedzi oraz ćwiczy słownictwo używane w obecnym języku biznesu. Kurs ten dodatkowo zawiera symulacje biznesowe, to jest upozorowane spotkania biznesowe, negocjacje, podpisywanie umów, opisywanie swoich firm i stanowiska. Swoje postępy studenci maja okazję sprawdzić na spotkaniach z Native Speakerem. Całość kursu bazuje na naszych materiałach dydaktycznych oraz prawdziwych dokumentach w języku angielskim, które otrzymaliśmy od angielskich firm.  W programie kursu zagłębiamy się również w tematykę metod marketingu, planu marketingowego, public relations, franchisingu, dystrybucji towarów oraz wszystkiego tego co odnosi się bezpośrednio do Języka Biznesu 

Business English - język biznesu dla zaawansowanych 
 
Lektorat Business English dla zaawansowanych jest nie, co trudniejszy i wzbogacony o spotkania z ludźmi biznesu. Na tym kursie będziecie mieli Państwo przekonać się jak naprawdę wygląda na przykład negocjacja z klientem w języku angielskim. Spotkają się z Państwem prawdziwi biznesmeni lub też osoby negocjujące warunki umowy w danej firmie. Będziecie Państwo na bieżąco wzbogacać swoje słownictwo w ćwiczeniach i na wykładach.  Kurs dodatkowo opcjonalnie zawiera elementy współczesnej bankowości, kredytów, giełdy, ubezpieczeń a co więcej, wzbogaciliśmy kurs o zajęcia z technologii komputerowej, bilansów corocznych, budżetu firmy i księgowości. 

Polityka Stanów Zjednoczonych - konwersatorium. 
 
Konwersatorium poświęcone historii, kulturze i polityce krajowej i międzynarodowej Stanów Zjednoczonych. Słuchacze poznają historie i kulturę USA w zarysie oraz obecna politykę USA. Podczas lektoratów studenci będą mieć możliwość wypowiedzi na wybrane zagadnienia oraz dyskusji ogólnej. Dodatkowym elementem lektoratu jest poznanie poprawnej pisowni amerykańskiej i różnic w wymowie i słownictwie pomiędzy językiem angielskim używanym po obu stronach Atlantyku.

 Inny język obcy 
 
Głównym celem kursu jest zapoznanie studentów z podstawami danego języka w zakresie zarówno gramatyki, słownictwa, jak i konwersacji, co umożliwi swobodne posługiwanie się językiem w codziennych sytuacjach. Poza tym,  zakłada się, że studenci będą w stanie opanować język w stopniu pozwalającym im na czytanie prostych tekstów oraz swobodną komunikację ustną.

 Zaliczenie i egzamin
 
Każdy student zobligowany jest pozytywnie zaliczyć semestr I by móc uczęszczać na zajęcia w semestrze II.  Zaliczenie semestru uzyskuję się w momencie zebrania, co najmniej 70% możliwych do zdobycia punktów według poniższej tabeli:

I semestr

II semestr

Kolokwium 1

30%

Kolokwium 1

30%

Kolokwium 2

30%

Kolokwium 2

30%

Aktywność

20%

Aktywność

20%

Projekt*

20%

Projekt*

20%

Łącznie:

100%

Łącznie:

100%

* - projekt to semestralna praca domowa zlecona przez lektora. Zależnie od rodzaju lektoratu studenci będą mogli wybrać dowolny projekt do wykonania po akceptacji przez lektora.

Egzamin odbędzie się po zaliczeniu dwóch semestrów i będzie przeprowadzony przez innego lektora w formie pisemnej lub ustnej a wyniki zostaną podane do wiadomości wszystkich słuchaczy. Zaliczenia nie uzyskuję słuchacz, który opuścił powyżej 50% zajęć. Zdanie egzaminu uhonorowane zostanie Dyplomem Ukończenia Lektoratów Językowych.

[ Wypełnij formularz - otrzymasz szczegółową ofertę szkolenia]

 

Szybki kontakt za pomocą komunikatora Gadu-Gadu:  11982639 porozmawiaj  347562 porozmawiaj  10602045 porozmawiaj  4295572 porozmawiaj  11982639 porozmawiaj

Biuro Tłumaczeń Szkolenia dla firm Wyjazdy integracyjne Organizacja konferencji Usługi internetowe Usługi informatyczne Doradztwo gospodarcze Business Controlling Usługi marketingoweAir Taxi EU PROXIMUSS