Wybierz miasto i sprawdź dostępność naszych usług: Białystok | Bielsko Biała | Bydgoszcz | Chełm | Częstochowa | Elbląg | Gdańsk | Gdynia | Gliwice | Gorlice | Gorzów Wlkp. | Jasło | Kalisz | Katowice | Kielce | Konin | Koszalin | Kraków | Kołobrzeg | Krosno | Krynica | Legnica | Leszno | Lublin | Łomża | Łódź | Mikołajki | Międzyzdroje | Nowy Sącz | Olsztyn | Opole | Ostrołęka | Piła | Poznań | Przemyśl | Radom | Rzeszów | Siedlce | Sieradz | Skierniewice | Sopot | Suwałki | Szczecin | Szczyrk | Świnoujście | Tarnów | Tarnobrzeg | Tychy | Toruń | Warszawa | Wisła | Włocławek | Wrocław | Zabrze | Zakopane | Zamość | Zielona Góra | Żyrardów
Szkolenia dla firm
Szkolenia dedykowane
Szkolenia profilowane
Język biznesu
Szkolenia ogólne
Organizacja szkolenia
Usługi dodatkowe
Business English
Lektoraty w firmie
Egzaminy Cambridge
Rozmowy kwalifikacyjne
Dostępne języki
Formularze
Załoga
Nasi lektorzy
Katalog szkoleń
Native speakerzy
Kontakt
  Lektorat języka niderlandzkiego w firmie.    
 
 
 

Lektorat języka niderlandzkiego - w przeciwieństwie do standardowych kursów i szkoleń języków obcych w firmach jest o wiele efektywniejszym środkiem nauczania języków obcych w firmach i instytucjach. Główną przewagą lektoratów nad tradycyjnymi kursami w firmach jest ich akademicki charakter. Lektoraty języka niderlandzkiego w naszej firmie nie odbiegają standardami od tych proponowanych przez Uczelnie Wyższe. Wszyscy słuchacze zobligowani są w ten sam sposób, co studenci na uczelniach wyższych do zaliczania zdobytej wiedzy poprzez regularne kolokwium, zaliczenie semestru i końcowy egzamin praktyczny. Dodatkowym atutem Lektoratów jest obowiązkowa obecność na zajęciach - każdy słuchacz zobligowany jest do uczestnictwa na zajęciach pod rygorem nie zaliczenia semestru lub roku, co może pociągnąć konsekwencje ustalone przez pracodawcę. Wiele firm i instytucji w Polsce zatrudnia szkoły językowe do nauczania języka niderlandzkiego w siedzibie firmy. Niestety większość takich zajęć ma charakter "rozrywkowy", co niestety bardzo często obniża efektywność takich zajęć a także poczucie obowiązku nauki i frekwencji na zajęciach. My proponujemy Państwu intensywne zajęcia językowe wraz z obligatoryjnymi zaliczeniami, obecnością na zajęciach i kolokwium.

 
 
 
 

  Lektoraty z języka niderlandzkiego dostępne są na sześciu poziomach zaawansowania. 

A1 -

poziom początkujący, od zera

A2 -

poziom podstawowy ("fałszywi debiutanci")

B1 -

poziom średnio zaawansowany (tzw. "poziom drugi" według dotychczas obowiązujących programów nauczania )

B2 -

poziom ponad średnio zaawansowany (tzw. "poziom trzeci" według dotychczas obowiązujących programów nauczania)

C1 -

poziom zaawansowany

C2 -

poziom bardzo zaawansowany

Oferta lektoratów
 
 Zintegrowane Sprawności Językowe - Integrated Skills (Pisanie, Czytanie, Mówienie, Słuchanie, Gramatyka Praktyczna, Fonetyka z Fonologią) - Konwersatorium.

 Głównym celem kursu jest doskonalenie umiejętności w zakresie ogólnym, a szczególnie w kontekście prezentacji i  komunikacji ustnej. W zależnie od wyboru poziomu zaawansowania, słuchacze rozwijać będą język na poziomie początkującym, średnio - zaawansowanym lub zaawansowanym. Jest to kurs ogólnego języka niderlandzkiego używanego w mowie i piśmie. 

niderlandzki - profil ogólny z modułem dostosowanym do profilu Państwa firmy. 
 
Kurs języka niderlandzkiego dostosowany ściśle do profilu Państwa firmy - ćwiczenie słownictwa związanego z działalnością Państwa firmy, rozmowy telefoniczne, pisanie listów handlowych, odpowiadania na zapytania, korespondencja handlowa, prezentacja firmy, usług i produktów. Dodatkowo ćwiczenie gramatyki, mówienia i czytania. Idealny kurs dla każdej firmy specjalistycznej, która chciałaby podnieść kwalifikacje swoich pracowników. 

Praktyczna Nauka Języka niderlandzkiego - Konwersatorium 
 
Lektorat ten ma na celu nabieranie biegłości w posługiwaniu się mówionym niderlandzkim i rozumieniu ze słuchu. Zakres tematyki na zajęciach z konwersacji jest z góry określony przez pracowników Państwa firmy lub też jest on losowo wybrany przez lektora. Podstawą do dyskusji są materiały autentyczne (z prasy, radia i telewizji) lub aktualne wydarzenia, zwykle kontrowersyjne by zmusić studentów do wyrażania własnych opinii. Nasze zajęcia z konwersacji prowadzone są w różnej formie i forma tych zajęć jest zmieniana z zajęć na zajęcia by nie zanudzać studentów. Studenci są zobligowani do przygotowywania rożnych opracowań w domu, co pozwala im na dodatkowe pogłębianie wiedzy o języku niderlandzkim. Główne zagadnienia to przede wszystkim problemy społeczne, podróżowanie, nauka i badania naukowe, świat muzyki i filmu, literatura i pisarze danego obszaru językowego, znane miasta, ludzka natura, czas wolny, wakacje, zdrowie, zakupy, ochrona środowiska, mass media, polityka, uczucia, ale także wszelkie inne tematy z życia wzięte, które mogą być realizowane na prośbę studentów. Podczas tych lektoratów słuchacze dodatkowo będą uczeni sztuki bezbłędnej wypowiedzi na każdy temat. 

Praktyczna Nauka Języka niderlandzkiego - Fonetyka z Fonologią 
 
Nadrzędnym celem zajęć jest opanowanie przez studentów wymowy niderlandzkiej na takim poziomie, który przypominał będzie wymowę "native speaker'a". Kurs skupia się głównie na praktycznym ćwiczeniu wymowy, nauki transkrypcji fonetycznej, własne nagrania wymowy na taśmie, ćwiczenia produkcji poszczególnych dźwięków oraz akcentu. Idealny kurs dla tych, którzy już znają język niderlandzki i chcieliby "podszlifować" wymowę.  

 Gramatyka praktyczna 
 
Kurs gramatyki praktycznej ma na celu zaznajomienie słuchaczy ze wszystkimi gramatycznymi strukturami języka niderlandzkiego, a przede wszystkim ze strukturami sprawiającymi studentom największe trudności. Podczas kursu przećwiczone zostaną wszystkie struktury gramatyczne oraz czasy gramatyczne w języku niderlandzkim. Głównym celem kursu jest wyćwiczenie u studentów umiejętności bezbłędnego używania czasów i struktur gramatycznych w mowie i piśmie. 

Konwersatorium społeczno - polityczne 
 
Konwersatorium polityczno - społeczne to zajęcia językowe oparte na komentowaniu aktualnej sytuacji politycznej, posunięć rządów danych krajów a także intensywne ćwiczenie słownictwa związanego w szeroko pojętą polityką i socjologią. Analiza wypowiedzi polityków w języku niderlandzkim. Idealny kurs dla parlamentarzystów oraz osób zawodowo związanych z polityką lub administracją publiczną. 

Administracja Unii Europejskiej 
 
Intensywny kurs języka niderlandzkiego połączony z konwersatorium dotyczącego Historii Integracji Europejskiej, polityki regionalnej i zagranicznej, procedur administracyjnych a także analiza wybranych dyrektyw Komisji Europejskiej. Lektorat przeznaczony głownie dla instytucji państwowych pragnących udoskonalić znajomość języka niderlandzkiego swoich pracowników w zakresie wiedzy o Unii Europejskiej. Dodatkowo lektorat przewiduje intensywne ćwiczenie korespondencji, wniosków o dotacje unijne, zapytań, odpowiedzi a także trenowanie profesjonalnych rozmów telefonicznych w języku niderlandzkim. 

Język biznesu
 
Lektorat dla początkujących zawiera podstawowe zajęcia z pisania listów handlowych, skarg, zażaleń, zapytań, ofert i odpowiedzi oraz ćwiczy słownictwo używane w obecnym języku biznesu. Kurs ten dodatkowo zawiera symulacje biznesowe, to jest upozorowane spotkania biznesowe, negocjacje, podpisywanie umów, opisywanie swoich firm i stanowiska. Swoje postępy studenci maja okazję sprawdzić na spotkaniach z native speakerem. Całość kursu bazuje na naszych materiałach dydaktycznych oraz prawdziwych dokumentach w języku niderlandzkim, które otrzymaliśmy od zagranicznych firm.  W programie kursu zagłębiamy się również w tematykę metod marketingu, planu marketingowego, public relations, franchisingu, dystrybucji towarów oraz wszystkiego tego co odnosi się bezpośrednio do języka biznesu.

 Zaliczenie i egzamin
 
Każdy student zobligowany jest pozytywnie zaliczyć semestr I by móc uczęszczać na zajęcia w semestrze II.  Zaliczenie semestru uzyskuję się w momencie zebrania, co najmniej 70% możliwych do zdobycia punktów według poniższej tabeli:

I semestr

II semestr

Kolokwium 1

30%

Kolokwium 1

30%

Kolokwium 2

30%

Kolokwium 2

30%

Aktywność

20%

Aktywność

20%

Projekt*

20%

Projekt*

20%

Łącznie:

100%

Łącznie:

100%

* - projekt to semestralna praca domowa zlecona przez lektora. Zależnie od rodzaju lektoratu studenci będą mogli wybrać dowolny projekt do wykonania po akceptacji przez lektora.

Egzamin odbędzie się po zaliczeniu dwóch semestrów i będzie przeprowadzony przez innego lektora w formie pisemnej lub ustnej a wyniki zostaną podane do wiadomości wszystkich słuchaczy. Zaliczenia nie uzyskuję słuchacz, który opuścił powyżej 50% zajęć. Zdanie egzaminu uhonorowane zostanie Dyplomem Ukończenia Lektoratów Językowych.

[ Wypełnij formularz - otrzymasz szczegółową ofertę szkolenia]

 

Szybki kontakt za pomocą komunikatora Gadu-Gadu:  11982639 porozmawiaj  347562 porozmawiaj  10602045 porozmawiaj  4295572 porozmawiaj  11982639 porozmawiaj

Biuro Tłumaczeń Szkolenia dla firm Wyjazdy integracyjne Organizacja konferencji Usługi internetowe Usługi informatyczne Doradztwo gospodarcze Business Controlling Usługi marketingoweAir Taxi EU PROXIMUSS